DISCLAIMER

Op de toegang tot en het gebruik van deze website is een privacy statement van Amstelfilm van toepassing.

Amstelfilm heeft de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Amstelfilm geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op onze website is opgenomen.

Amstelfilm en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie in deze website of enige hieraan gelinkte site. Amstelfilm en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website, of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Amstelfilm is niet aansprakelijk voor die onderdelen van de website waarop haar gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn. Amstelfilm is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van de website www.amstelfilm.nl en/of betrekking hebben op winacties. 

Copyright

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op amstelfilm.nl, rust copyright dat toebehoort aan Amstelfilm en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Amstelfilm.

Login

Inloggegevens kwijt of vergeten? Klik hier