PRIVACYVERKLARING

Versie 25-05-2018

Amstelfilm verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van geïnteresseerden (zoals websitebezoekers). Amstelfilm wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door Amstelfilm worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy.

Wie is verantwoordelijke?

Amstelfilm BV, gevestigd aan de Prinsengracht 452, 1017 KE te Amsterdam is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG. Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kunt u Amstelfilm het beste bereiken via 020 - 4283 025 of info@amstelfilm.nl. 

Uw rechten

Inzage: 
U heeft het recht om een ‚Äč‚Äčkopie van uw persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens Amstelfilm. U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Wijziging: 
Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Beperking: 
U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door Amstelfilm laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren.

Wissing van persoonsgegevens: 
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door Amstelfilm te laten verwijderen, tenzij Amstelfilm op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: 
Op uw verzoek verstrekt Amstelfilm u een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en heeft u het recht die persoonsgegevens ongehinderd door Amstelfilm aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar: 
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amstelfilm. Amstelfilm kan u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Als uw bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door Amstelfilm voor directe marketing doeleinden betreft, zal Amstelfilm dit verzoek altijd honoreren.

U kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 020 - 4283 025 of een e-mail te sturen naar info@amstelfilm.nl. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig identiteitsbewijs of een bankafschrift aan ons te sturen of te tonen. Wij controleren hierop alleen uw naam en adviseren u om overige gegevens onleesbaar te maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daar waar u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Amstelfilm (bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Uw intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor de intrekking van uw toestemming.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens schakelt Amstelfilm derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is hosting providers die applicaties of bestanden met persoonsgegevens hosten. Amstelfilm zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van Amstelfilm te verwerken.

Login

Inloggegevens kwijt of vergeten? Klik hier